PODKREPA.BG

Какви са изискванията за отпускане на бърз кредит?

Парите винаги са ни необходими. С тях покриваме ежедневните си разходи, плащаме битовите си сметки и си позволяваме допълнителни удобства. Какво се случва, когато те не са в желаната наличност? Повечето хора се замислят първо за варианта да вземат финанси от роднини и приятели, но този подход се определя като рискован, защото може да даде негативно отражение върху междуличностните отношения. Бързите кредити са далеч по-практично решение, до което има достъп почти всеки един човек.

Кои са водещите предимства на бързите кредити?

За спешните заеми може да се каже много. Те са различни видове от гледна точка на размера и условията, при които се отпускат. Подходящи са за физически лица и за фирма, а отпускането им е възможно да се случи и без намирането на гарант по договора. Водещите им предимства са:

  • минимални изисквания – за бързите кредити е известно, че са обвързани със сведени до минимум изисквания. При кандидатстване трябва да се представи само документ за самоличност и да се извърши онлайн регистрация на сайта на фирмата, ако кандидатстването ще е онлайн;
  • светкавичен отговор – той настъпва до часове и без такса за плащане, а в някои случаи и до минути. Продължителното чакане при този вид заеми отпада напълно, което е огромен плюс за търсещите моментална материална подкрепа;
  • онлайн калкулатор за изчисление на крайната лихва – с него ще се види каква е крайната прогноза, след което ще можем да вземем информирано решение за това от кой вид заем да се възползваме и за какъв срок;
  • без нужда от поръчител – при бързите заеми не е необходимо да се търси доверен посредник, който да гарантира надеждността ни като кредитоискатели. Дори и клиентите, определени като “рискови’, имат достъп до финансиране в по-малки размери, което да им помогне да си стъпят на краката;
  • достъпни и при липса на регулярни доходи – много от спешните кредити се дават и без да е представен трудов договор. Това е от огромно улеснение за хората с лошо ЦКР, които се намират в затруднено положение и се нуждаят от материална подкрепа.

Изплащане на заема според персоналните възможности на изпълнителя е също сред предимствата на бързите заеми. Периодът за погасяване на вноските по договора се определя на база финансовите постъпления на отделния потребител.

 

Какви са изискванията за тяхното отпускане

В стандартния случай, отпускането на бърз кредит се случва само срещу лична карта, с която се удостоверява навършено пълнолетие. Ако сумата е по-голяма и се подава заявка за потребителски кредит, ще трябва да се представи трудов договор и да се гарантират регулярни доходи. Кредитното досие на кандидата е също от значение, а то на свой ред се проверява в Централния кредитен регистър, където се съдържа информация за действащи и минали заеми, начина на тяхното обслужване и др.

Podkrepa.eu © Всички права запазени 2024