PODKREPA.BG

Какво е медицинска застраховка?

Здравето е основополагащо за всеки човек, а неговата защита има ключова роля в благополучието. Медицинската застраховка е един от методите за осигуряване на спокойствие и финансова сигурност при настъпване на непредвидени обстоятелства в здравословното състояние.

Какво трябва да знаете за този тип застрахователни услуги и как да направите своя избор? Екипът на Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ни споделя повече по темата как се изчислява премията с калкулатор за здравна застраховка.

Какво представлява здравната застраховка?

Това е вид услуга, която предоставя възможност за финансово обезпечаване при различни услуги или стоки в сферата на медицината. Ползите от сключването ѝ са множество, включително възможността да се сключи както от осигурено, така и от неосигурено лице.

В зависимост от видовете и специфичните условия на застрахователите, покритието може да бъде различно. Основно се включва:

  • оказване на болнична помощ – настаняване в медицински заведения, прегледи, извършване на различни изследвания, с цел установяване на състояние и поставяне на диагноза, лечение. Включват се още манипулации, операции, избор на екип, рехабилитация, физиотерапия и други;
  • получаване на извънболнична помощ – тук се включват прегледи от първичен и вторичен характер, лабораторни, клинични, ендоскопски и други изследвания, образна диагностика, манипулации; 
  • възстановяване на разходи – при закупуване на материали и стоки, като лекарства и други;
  • получаване на специализиран транспорт – лимитът му се определя от застрахователя.

Подробна информация за покритието на тази застрахователна услуга може да откриете в полицата, предоставена от дружеството, с което сте сключили договор. Там са описани всички условия, лимити и други важни обстоятелства.

Кой може да се възползва от тази застрахователна медицинска услуга?

Медицинската застраховка е подходяща за хора в различна възрастова група, които са на възраст до 64 години – ученици, студенти, възрастни, независимо дали са български или чуждестранни граждани. Единственото изискване към чужденците е те да притежават законово право за пребиваване на територията на Република България.

Пенсионерите, които преминават поставената възрастова граница не могат да се възползват от тази възможност.

Как да изчислите премията и да заявите своята медицинска застраховка?

Изчисляването на застрахователната премия може да се осъществи бързо и лесно онлайн – чрез използването на калкулатор, намиращ се в сайта на застрахователя. В зависимост от покритието, което търсите, както и различието в лимитите и стойността, може да изберете най-подходящата възможност.

След като изберете условията, по които искате да сключите договор, може да заявите своята полица онлайн.

Podkrepa.eu © Всички права запазени 2024