PODKREPA.BG

Може ли да се изтеглят парите от втори пенсионен фонд

Ежемесечно от заплатата ви се трупат пари за пенсионен фонд, който освен задължителен, може да бъде още доброволен. Те са предназначени за формиране на допълнителни средства в бъдещ период, които да бъдат калкулирани към пенсията, получавана за държавно обществено осигуряване.

Могат ли да бъдат изтеглени парите от втория пенсионен фонд? Научете повече за правилата и други особености, които законодателството определя за този вид инвестиции.

Какво трябва да знаете за втория пенсионен фонд и изтеглянето на пенсия?

Това е част от системата за допълнителни пенсионно осигуряване, която се прилага на територията на Република България. Може да се определи като вид инвестиция, която гражданите правят по задължение или доброволно. Инвестирането се осъществява като определена част от дохода, независимо дали той е от инвестиции, работа с финансови инструменти или заплата, отива с това предназначение.

Целта на тези средства е при достигане на възрастта, определена според местните регулации като подходяща за пенсиониране, те да могат да бъдат оползотворени от страна на човека, чрез доходите на когото са натрупвани през годините. Това може да подпомогне финансовата сигурност в дългосрочен план.

В кои случаи и при какви условия се извършва изтеглянето ѝ?

За изтегляне на пенсията е необходимо да бъдат достигнати някои условия. Вижте част от съществената информация, която касае тези условия:

  • средствата могат да се изтеглят при условия на достигане на пенсионна възраст;
  • от оползотворяването на такива средства за бъдещи периоди могат да се възползват хора, достигнали старост, участващи в универсален пенсионен фонд и родени след 31 декември 1959 година;
  • могат да се възползват още хора от първа и втора категория труд, независимо от възрастта, които са пенсионирани рано.

Според законодателството и местните регулации, хората, които искат да извършат изтегляне на пенсията при достигане на определените условия, могат да заявят начин, по който да получат средствата. Основно това са еднократно, разсрочено или пожизнено ползване. Тегленето може да се извърши както по банков път, така и чрез пощенски запис. При избор на разсрочено плащане може да се определи максимален или минимален размер. Общата сума по пенсията, възможна за изтегляне, зависи от доходността и осигуряването през годините.

Участието в такъв фонд е задължително и трябва да се стартира още с началото на осигуряването. Ако не изберете пенсионен фонд, ще бъдете разпределени към такъв автоматично.

Podkrepa.eu © Всички права запазени 2024